Segundo os estatutos os fins desta asociación son:

  • O emprego e promoción da lingua galega, o recordo das tradicións, da arte e a cultura de Galicia.
  • Contribuir ó enriquecemento da presenza cultural de España no estranxeiro.
  • A búsqueda dun mellor entendemento co pobo alemán.
  • Promover a solidariedade e a axuda mutua entre os membros da asociación.

Salon principal